Hãng thời trang kỹ thuật số phi tập trung Fabricant và bộ sưu tập NFT World of Women (WoW) đã hợp lực để đưa thời trang vào metaverse

Hãng thời trang kỹ thuật số phi tập trung Fabricant và bộ sưu tập NFT World of Women (WoW) đã hợp lực để đưa thời trang vào metaverse , đẩy mạnh phụ nữ bước chân vào không gian Web3. Qua sự kiện này, Fabricant và WoW đang mời tất cả cộng đồng nữ ở Web3 cùng tạo ra các sản phẩm may mặc NFT độc đáo. Tiền bản quyền của các NFT sẽ được chia cho tất cả những người tham gia.

All You Need to Know About the WoW x The Fabricant Collab - NFT Plazas

Trước khi chính thức khai trương nền tảng đồng sáng tạo Fabricant Studio , mỗi trang phục ban đầu sẽ được phát trực tuyến cho chủ sở hữu NFT WoW. Trang phục NFT được airdrop dựa trên NFT WoW hiện tại mà chủ sở hữu có, sau đó họ có thể tham gia Fabricant Studio để tùy chỉnh 1/1 NFT của họ từ bộ sưu tập 27 mảnh.

BLOG — The Fabricant

Vào ngày 23 tháng 5 , tất cả những người nắm giữ WoW và The Fabricant NFT cùng với các cộng đồng nữ Web3 hàng đầu sẽ có quyền truy cập vào Fabricant Studio . Với việc sử dụng Fabricant Studio, họ có thể giao dịch NFT của mình trên thị trường và mặc nó trong metaverse. Trên hết, vào cuối tháng 6 sẽ có một bữa tiệc thời trang được tổ chức tại Decentraland, trước một sự kiện IRL ở NFT NYC.

World Of Women là bộ sưu tập NFT 10.000 mảnh với giá sàn là 7,73 ETH (tại thời điểm viết bài) tôn vinh sự đại diện, tính toàn diện và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Đây là một trong những nhà lãnh đạo trong cả không gian NFT và trong các dự án do phụ nữ lãnh đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »