Nhà sản xuất Axie Infinity sẵn sàng thưởng cho các “thợ săn lỗ hổng” sau vụ hack Ronin 600 triệu USD

Được công bố vào thứ Ba, tiền thưởng cho những người tìm ra lỗi bảo mật bao gồm hai danh mục bao gồm cả hợp đồng thông minh và các vấn đề liên quan đến web. Phần thưởng cho các lỗ hổng với cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh và blockchain của hệ sinh thái sẽ dao động từ 1.000 đô la đến 1.000.000 đô la tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng.

Một số lỗ hổng bảo mật hợp đồng thông minh được ưu tiên liệt kê bởi Sky Mavis bao gồm lỗi tính toán lại, thao túng và tính dễ uốn của chữ ký, trong số những lỗ hổng khác. Các lỗi khác mà nhóm nghiên cứu muốn tin tặc mũ trắng xem xét bao gồm lỗi xác thực, các cuộc tấn công cho vay nhanh và front running.

Dấu hiệu tẩu tán tài sản từ vụ hack Axie Infinity

Lỗi trong giao diện web hoặc ứng dụng sẽ được phần thưởng từ $50 đến $15.000, cũng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Nhóm Sky Mavis cho biết họ cũng có thể trao thêm tiền thưởng cho các báo cáo lỗi đặc biệt.

Thông báo về tiền thưởng lỗi của Sky Mavis là diễn biến mới nhất được thực hiện kể từ vụ hack Ronin.

Các hành động khác được thực hiện kể từ khi bị hack bao gồm thay thế các trình xác thực bị xâm nhập trong cuộc tấn công. Sky Mavis cũng đã quyên góp được 150 triệu USD như một phần của khoản bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố.

 


Theo dõi Highlight Gamehouse tại:

📣 Telegram Channel: https://t.me/HLGHioANN

💬 Telegram Discussion: https://t.me/HLGHio

💌 Twitter: https://twitter.com/HLGHio

📘 Facebook: https://www.facebook.com/HLGH.io

🎥 Youtube: https://www.youtube.com/c/HIGHLIGHTGameHouse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »