OpenSea bắt đầu kích hoạt hỗ trợ cho NFT của mạng Solana

OpenSea, thị trường được hỗ trợ bởi sự mạo hiểm cho các NFT đã bắt đầu hoạt động với sự tích hợp Solana được mong đợi từ lâu.

Dữ liệu từ thị trường cho thấy các bộ sưu tập tập trung vào Solana đang được liệt kê và có tên trong SOL, chẳng hạn như Solana Monkey Business. Sau khi xuất bản báo cáo này, các chức năng đó không còn khả dụng – một phản ánh của việc khởi chạy được đặc trưng như một quá trình beta.

Động thái này cho phép một loạt các NFT trên nền tảng, mà trước đó ngày nay chủ yếu phục vụ cho các NFT dựa trên Ethereum cùng với các tích hợp với chuỗi khối Polygon và Klatyn. Tuy nhiên, tin tức về Solana thể hiện một sự mở rộng đáng kể cho OpenSea. Công ty đã huy động được 300 triệu đô la với mức định giá 13 tỷ đô la vào tháng Giêng. 

Điều còn phải xem là sự phát triển sẽ có tác động gì đến hệ sinh thái hiện có đối với các thị trường Solana NFT, bao gồm Magic Eden, gần đây đã huy động được 27 triệu đô la và đã trở thành thị trường thống trị trên mạng đó.

Một báo cáo quý đầu tiên gần đây từ Metaplex Foundation, được gắn với giao thức phổ biến để đúc NFT dựa trên Solana, cho thấy tổng cộng 9,7 triệu NFT đã được đúc thông qua giao thức này.

 


Theo dõi Highlight Gamehouse tại:

📣 Telegram Channel: https://t.me/HLGHioANN

💬 Telegram Discussion: https://t.me/HLGHio

💌 Twitter: https://twitter.com/HLGHio

📘 Facebook: https://www.facebook.com/HLGH.io

🎥 Youtube: https://www.youtube.com/c/HIGHLIGHTGameHouse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »