OpenSea cập nhật quy trình xác minh và kiểm soát bản sao

Chợ NFT OpenSea , cuối cùng đã cùng nhau hành động và giải quyết vấn đề lâu đời về gian lận nền tảng. Do đó, triển khai các cải tiến cho cả quy trình xác minh và các giao thức phát hiện trùng lặp.

Hàng giả, hàng nhái và chuyện đau đầu của NFT OpenSea

Đầu tiên, OpenSea sẽ xem xét để xử lý hoàn toàn hành vi đạo văn mà nó lịch sự gọi là ‘CopyMints‘, đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện hình ảnh có xem xét các hình ảnh được phản chiếu và xoay, đồng thời sử dụng sự can thiệp của con người để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Đứng thứ hai trong danh sách của họ, OpenSea đã cho quá trình xác minh của mình một cuộc đại tu lớn. Trong tương lai, cách tiếp cận hai cấp sẽ thấy xác minh được áp dụng ở cả cấp tài khoản và cấp độ thu thập. Ban đầu, bất kỳ tài khoản nào ghi nhận khối lượng giao dịch trên 100 ETH sẽ nhận được lời mời đăng ký chương trình, đến dưới dạng biểu ngữ màu xanh lam ở đầu cửa sổ OpenSea.

Sau đó, người dùng phải hoàn thành các bước bắt buộc như thêm ảnh hồ sơ, đặt tên tài khoản, đăng ký email và liên kết hồ sơ Twitter. Sau đó, OpenSea sẽ xem xét chúng để đưa vào. Sau khi sở hữu dấu kiểm màu xanh lam cấp tài khoản, người dùng có thể đăng ký huy hiệu cấp bộ sưu tập. Về cơ bản, tuân theo quy tắc 100 ETH tương tự và quy trình thiết lập.

Tuy nhiên, các thành viên cần lưu ý, chương trình cập nhật vẫn còn sơ khai và sẽ trở nên khắt khe hơn theo thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »